Добре дошли на сайта на Национално състезание по Компютърни Мрежи

Служебните бележки от Националното състезание по компютърни мрежи могат да бъдат получени във ФМИ след 13 май 2019 г. в кабинет 208 от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа.

Петнадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас се проведе на 13 и 14 април 2019 г. в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на бул. „Джеймс Баучър” №5.

Близо 80 ученици от цялата страна се събраха във Факултета по математика и информатика на Софийския университет, за да премерят сили в двата кръга на състезанието - теоретичен тест за всички ученици и практически казус със софтуерен симулатор във виртуална компютърна мрежа.
За подготовката на тестовите задачи преподавателите от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски” използват материали от световно признатата програма “Сиско мрежова академия”.
На церемонията по награждаването на финалистите председателят на журито проф. Красен Стефанов от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски” обяви призьорите.

Победител в състезанието стана Алберт Стефанов от Националната Природо-математическата гимназия в гр. София.
На второ и трето място се класираха съответно Мариян Захариев и Калоян Нинов от Технологично училище електронни системи към Технически университет /ТУЕС/, чийто отбор зае 15 призови места и награди.

Директорът на ТУЕС доц. д-р Стела Стефанова беше изключително щастлива от успехите на нейните възпитаници, които за поредна година доказаха, че ТУЕС ги подготвя отлично не само за състезанието, но и за старт в кариерата в областта на ИКТ.

Дванадесетокласниците, чийто резултат от теста и практическия казус на състезанието, приравнен към шестобална система, е отличен от 5.50 до 6.00, получават правото да се обучават във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, като тази оценка им се признава за резултат от кандидат-студентски изпит по специалността.

Победителите бяха приветствани от официалните гости на събитието:

  • Държавния експерт в Министерството на Образованието и Науката (МОН) Силвия Кънчева поздрави финалистите от името на основния организатор МОН с иновативното съревнование, в което са победители, като пожела на всички да останат в България и да работят за промените в държавата.
  • Доц. д-р Елиза Стефанова, заместник ректор на Софийския университет, се обърна към състезателите с думите, че се чувства една от тях, тъй като продължава да обучава студенти по специалността „Компютърни мрежи“. Доц. Стефанова отбеляза, че трудът на мрежовия администратор не се вижда, когато мрежата работи добре и им пожела да станат точно такива професионалисти.
  • Доц. д-р Първан Първанов, декан на ФМИ при СУ, изрази готовността на ФМИ да посрещне победителите и да им помогне в тяхното бъдещо образование в областта на ИКТ.

Част от спонсорите на състезанието – Телелинк и TelebidPro, споделиха опита си от работата в тази динамична сфера, като предупредиха учениците, че за да бъдат истински професионалисти, ще трябва да учат и да се развиват постоянно.

Церемонията по награждаването се проведе в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади към МОН, предлагащ отлични условия за подобни събития.

2018

2017

2016

   

2015

2014