Добре дошли на сайта на Национално състезание по Компютърни Мрежи

XIX национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас ще се проведе 19-21 Април 2024 г.

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа, в една състезателна група за учениците от VIII до XII клас.

В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърните мрежи по конспект, който е публикуван на сайта http://contest.cisco.uni-sofia.bg. Във втория етап, най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача, свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия, с използване на програмата Packet Tracer.

При подготовката си учениците ще могат да ползват учебни материали, безплатно предоставени от фирмата „Сиско България“, които са разработени в рамките на Сиско мрежовата академия.

Регистрацията е отворена от 28.01.2024 до 28.03.2024 г. за всички, желаещи да се включат в състезанието.

При въпроси и проблеми, моля, пишете до contest.cisco@uni-sofia.bg.

На дванадесетокласниците, чийто резултат от теста и практическия казус на състезанието, приравнен към шестобална система, е отличен от 5.50 до 6.00, тази оценка се признава за резултат от кандидат-студентски изпит по специалността във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“.

2023

   

2021

2018

2017

2016

2015

2014