Добре дошли на сайта на Национално състезание по Компютърни Мрежи

XVIII национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас се проведе на 1 април 2023 г. от 10:00 до 17:00 часа в сградата на Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Поради провеждането на Парламентарни избори на 02.04.2023 всички победители ще получат награди от спонсорите на по-късен етап, като самите спонсори се свържат с победителите.

При въпроси и проблеми, моля, пишете до contest.cisco@uni-sofia.bg.

На дванадесетокласниците, чийто резултат от теста и практическия казус на състезанието, приравнен към шестобална система, е отличен от 5.50 до 6.00, тази оценка се признава за резултат от кандидат-студентски изпит по специалността във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“.

Служебни бележки за постигнатите отлични резултати (от 5.50 до 6.00) ще бъдат издавани в Деканата на Факултета по математика и информатика, гр. София, бул. "Джеймс Баучер" №5, след 29.05.2023 г.

Националната комисия благодари на всички участници за проявения интерес и ентусиазъм да премерят сили със своите връстници и поздравява победителите!

2023

   

2021

2018

2017

2016

2015

2014